Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05

EDEN CONSULTING AND ENGINEERING este o companie tanara si foarte dinamica, care are două departamente principale, după cum urmează:

 • Departamentul de inginerie: implementare, lucrari de infrastructură
 • Departamentul de consultanţă: consultanţă, proiectare

Compania a fost implicată în ultimul an în mai mult de 20 de proiecte în domeniul infrastructurii. Expertiza companiei acopere domeniul inginerie civilă, proiectare retele transport gaze, domeniul electricitate, transport public, trafic, siguranta a traficului, transport urban şi interurban, transport intermodal şi multimodale, managementula traficului, ITC & telecomunicatii si domeniul energiilor alternative.

Compania noastră oferă, de asemenea, activităţile de consultanţă şi proiectare, studii de fezabilitate, studii tehnice, asistenţă tehnică, gestionarea contractelor de lucrări, supravegherea punerii în aplicare a normele privind achiziţiile publice, audit, verificarea, elaborarea documentaţiei tehnice în domeniul ITS şi de transport.

Specialistii nostri au o foarte buna experienţă în domeniile ingineriei civile, retele de gaz, transportul public, drumuri şi autostrăzi, căi ferate, tunele, poduri.

Una dintre politicile EDEN CONSULTANTA SI ENGINEERING SRL este de a furniza pentru clienţii săi, produse şi servicii de înaltă calitate, care trebuie să îndeplinească cerinţele de siguranţă şi de eficienta economica, de protecţia mediului şi de respectarea legilor de protectia muncii.

Pentru a îndeplini aceste cerinţe, EDEN CONSULTING AND ENGINEERING SRL a implementat si sustine un "Sistem de Asigurare a Calităţii" (in conformitate cu prevederile normei ISO 9001/2000), aplicat la toate documentele care urmează să fie elaborate. EDEN CONSULTING AND ENGINEERING SRL, deasemenea, pune în aplicare ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 şi alte standarde de calitate. Astfel, societatea a fost auditată în prima parte a anului 2010.

Societatea aplica sistemul de calitate, conform SR EN ISO 9001 / 2000 pentru consultanţă, proiectare şi lucrări în domeniile de mai sus.

 

EDEN CONSULTING AND ENGINEERING SRL ofera o gamă largă de servicii de inginerie şi consultanţă:

 • Proiectare, specificaţii tehnice şi a documentaţiei de licitaţie
 • Studii de fezabilitate
 • Lucrari de implementare
 • Mentenanta, întreţinere şi exploatare a drumurilor (drumuri naţionale, drumuri judeţene şi drumuri locale)
 • Detalii de execuţie pentru lucrări de inginerie (civile, industriale si infrastructura de transport)
 • Asistenta tehnica pentru investiţii şi lucrări de reabilitare
 • Studii asupra impactului asupra mediului
 • Documentaţia pentru certificatul de urbanism, preaviz şi contracte de la instituţii abilitate in conformitate cu normele europene
 • Analiza economică si tehnică a ofertelor
 • Consultanta tehnica si servicii de supraveghere în timpul implementării proiectelor şi executării lucrărilor
 • Proiectare conform legislaţiei în vigoare
 • Gestionarea fondurilor de investiţii şi respectarea lucrărilor conform "graficului de executie"

 

O directie importantă a societăţii este utilizarea tehnologiilor de telecomunicaţii prin satelit (pentru telefonie, internet şi TV) şi a producerii de simulatoare la nivel mondial.

Atunci când efectuează servicii EDEN CONSULTING AND ENGINEERING SRL ofera:

 • O experienţă bogată calificată de proiectare din partea specialiştilor săi;
 • Corectitudinea şi promptitudinea serviciilor;
 • Diferite activităţi, de la lucrări până la consultanţă şi asistenţă tehnică;
 • Excelent comportament de exploatare a obiectivelor.

 

Personalul societăţii este compus din specialişti şi colaboratori cu înaltă calificare care vă garanteaza calitatea înaltă a serviciilor furnizate de EDEN CONSULTING AND ENGINEERING SRL precum şi o experienţă bogată acumulata în mulţi ani de lucrări.