Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05

Eden C&E are ca obiect de activitate secundar prestarea de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. COD CAEN – 8299, in vederea obţinerii autorizaţiilor, avizelor si acordurilor de mediu. Se pot elabora memorii tehnice, fise de prezentare si declaraţii, bilanţuri de mediu nivel 0, intocmi dosare pentru autorizaţii de mediu, autorizaţii sanitare, PSI si protecţia muncii. Inca de la înfiinţare, societatea a colaborat cu specialişti in diverse domenii si specialişti in caracterizarea si analizarea factorilor de mediu.

Eden C&E dispune de un colectiv de colaboratori – evaluatori specialişti, foarte buni practicieni, care au lucrat in diferite întreprinderi  sau institute de cercetare, in secţii de producţie, in exploatare iar alţii ca responsabili si specialişti in protecţia mediului si care lucrează in acest colectiv din anul 2000. RIM-urile, BM-urile, RA-urile si RM–urile  cat si alte tipuri de lucrări elaborate au răspuns cerinţelor si exigentelor APM–urilor si ARPM-urilor, toate finalizându-se cu obţinerea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor de mediu. Lucrările au fost riguros întocmite, la obiect, ţinând cont de profilul activităţii, de amplasarea in mediu si îndeosebi de legislaţia de mediu in vigoare(europena si nationala). La fiecare lucrare s-au evidenţiat neconformităţile si s-au propus cele mai bune soluţii pentru protecţia factorilor de mediu, îndeosebi pentru alinierea la cerinţele BAT.

 

Specialiştii Eden C&E pot elabora:

- rapoarte de evaluare a impactului asupra mediului (studii de impact ) RIM

- bilanturi de mediu BM

- rapoarte de amplasament RA

- rapoarte de medıu pentru planurı sı programe RM 

- rapoarte de securitate RS

 

In afara acestora se mai pot elabora alte lucrari solicitate prin legislatia de mediu in vigoare:

- fise de prezentare si declaraţii pentru autorizarea societăţilor

- memorii tehnice in vederea emiterii avizelor/acordurilor de mediu  

- documentatii de solicitare pentru raport de amplasament RA

- proiecte program de conformare 

- planuri de inchidere si refacere amplasament

- plan judeten de gestionare a deseurilor

 

In baza documentaţiilor elaborate de Eden C&E se pot obtine autorizaţii de mediu, autorizatii integrate de mediu, avize de mediu pentru lichidare si privatizare si acorduri de mediu.